BiP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku

 


Dyrektor mgr Dorota Szczawińska


z-ca dyr. nauczanie zintegrowane - mgr Małgorzata Juszkiewicz


z-ca dyr. klasy IV-VI - mgr Beata Marchel


Dokumenty szkolne:

- Statut Szkoły
- Koncepcja pracy Szkoły
- Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Programy nauczania
- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Dokumenty inne:

- Stan mienia

Podstawa utworzenia i działania

Orzeczenie organizacyjne z dnia 20.01.1960r. wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku, Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 przyjęty przez Radę Pedagogiczną 28.03.2001r. i Radę Szkoły 26.11.2001r.

Uchwała Nr VI/52/99 Rady Miasta Ełk w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku

Dane na rok szkolny 2017/2018
 
Liczba uczniów w szkole - 788
 
Liczba oddziałów "zerowych" - 3
Liczba oddziałów I - III - 13
Liczba oddziałów IV - VII - 19
Zatrudnionych nauczycieli* - 89
 
w tym:

dyplomowanych - 56
mianowanych - 18
kontraktowych - 12
stażystów - 3

 


Administracja i obsługa:

Główny księgowy: p. Beata Szeszko
Kierownik administracyjno-gospodaczy: p. Halina Kozłowska

Pracownicy administracji* - 3 (etat)

 Pracownicy obsługi - 20 (etat)

 

*Dane na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców uczniów:

 

Godziny pracy

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

7.30 - 15.00

8.00 - 14.00

8.00 - 14.00

8.00 - 14.00

8.00 - 14.00

Godziny pracy pedagoga klas I-III i pedagoga klas IV - VI

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog klas I - III

8.00 - 12.30

7.30 - 12.00

8.00 - 14.30

9.00 -16.00

10.00 -13.30

Pedagog

klas IV- VI

10.00- 13.30

8.00 -14.00

8.00 - 14.00

8.00 - 14.00

10.00 - 13.30

Godziny pracy neurologopedy/surdologopedy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Logopeda

7.30 - 13.30

8.30 - 13.25

13.25 -15.30

7.30 - 13.00

7.30- 12.00

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka

szkolna

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

Godziny pracy świetlicy szkolnej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Świetlica szkolna

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.