Komunikaty do rodziców

Uwaga Rodzice!

Rodzice uczniów, którzy nie otrzymali po klasie drugiej gimnazjum promocji do klasy programowo wyższej, zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, składają do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ósmej wraz z załącznikami.

Załączniki:

  1. Kserokopia świadectwa szkolnego ( oryginał do wglądu).

Akt urodzenia ( do wglądu).

 

- Wykaz podręczników

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

OBIADY W CZERWCU 2018
WPŁATY ZA OBIADY
DO 5 CZERWCA 2018 NA KONTO
60 1020 4724 0000 3102 0076 0207
BANK PKO BP ODDZIAŁ EŁK
DZIECI 39,00 zł
NAUCZYCIELE 58,50 zł


ODPISY
NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE DO GODZINY 8.00 – ODPIS OD DNIA NASTĘPNEGO
NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE
PO GODZINIE 8.00 ODPIS OD DRUGIEGO DNIA NIEOBECNOŚCI

PRZYPOMINAMY, ŻE WPŁATY ZA CZERWIEC 2018 DOKONUJEMY
OD 01 CZERWCA 2018 R. DO 5 CZERWCA 2018 R.

 

BRAK WPŁATY DO 05.06.2018 R.
SPOWODUJE WSTRZYMANIE WYDANIA OBIADU DZIECKA

Zgoda na dokonanie zwrotu opłaty za miesiąc

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.