Komunikaty do rodziców

Szanowni Rodzice!

 SKAN

- Wykaz podręczników

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

Od dnia 1 stycznia 2017r. opłaty za obiady należy uiszczać

od 1do 5-go każdego miesiąca na konto

PKO BP 60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

W tytule należy podać dane: imie i nazwisko dziecka, klasa.

OBIADY w LUTYM 2018

             WPŁATY ZA OBIADY

OD 1 DO 8 LUEGO 2018 NA KONTO

60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

BANK PKO BP ODDZIAŁ EŁK

DZIECI 54,00 ZŁ

NAUCZYCIELE 81,00 ZŁ

 

PRZYPOMONAMY, ŻE WPŁATY NA LUTY 2018 DOKONUJEMY

OD 1 LUTEGO  2018 NIE WCZEŚNIEJ

ODPISY 

NIEOBECNOŚCI GŁOSZONE DO GODZINY 8.00 – ODPIS OD DNIA NASTĘPNEGO

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE PO GODZINIE 8.00 ODPIS OD DRUGIEGO DNIA NIEOBECNOŚCI 

Brak wpłaty do 08.02.2018 spowoduje wstrzymanie wydania obiadu dziecku 

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.