Komunikaty do rodziców

 

 

 

List Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie w odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży. Projekt.

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

L.P.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwagi

1.       

2 listopada 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Dyżur nauczycieli.

2.       

10 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny–część humanistyczna.

3.       

11 kwietnia 2019r.

Egzamin po klasie gimnazjalny-

część matematyczno-przyrodnicza.

4.       

12 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny –język obcy nowożytny.

5.       

15 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski.

6.       

16 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.

7.       

17 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

8.       

2 maja 2019r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Dyżur nauczycieli.

 

 

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

L.P.

NAZWA

I półrocze

II półrocze

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

4 lutego 2019r.

2.     

Czas trwania I i II półrocza

3 września 2018r.-

18 stycznia 2019r.

4 lutego – 21 czerwca 2019r.

3.     

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
w klasach IV-VIII i III gimnazjum

10 grudnia 2018r.

13 maja 2019r.

4.     

Zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

11-12 grudnia 2018r.

14-15 maja 2019r.

5.     

Terminy składania podań o egzaminy:

a)     

sprawdzające

----------

do 25 czerwca 2019r.

b)    

klasyfikacyjne

----------

do 18 czerwca 2019r.

c)     

poprawkowe

----------

do 18 czerwca 2019r.

6.     

Terminy egzaminów

1.       

sprawdzających

----------

do 30 czerwca 2019r.

2.       

klasyfikacyjnych

----------

do 20 czerwca 2019r.

3.       

poprawkowych

 

26-28 sierpnia 2019r.

7.     

Klasyfikacja i promowanie uczniów

a)

wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

11 stycznia 2019r.

14 czerwca 2019r.

b)

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych

14 stycznia 2019r.

17 czerwca 2019r.

c)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji

15 stycznia 2018r.

18 czerwca 2019r.

8.     

Spotkania z rodzicami

a)

ogólne

25-26 września 2018r.

17-18 grudnia 2018r.

16-17 stycznia 2019r.

14-15 maja 2019r.

b)

indywidualne

15-16 października 2018r.

19-20 listopada 2018r.

11-12 marca 2019r.

15-16 kwietnia 2019r.

9.     

Posiedzenia Rad Pedagogicznych

a)

szkoleniowe

Według harmonogramu.

b)

podsumowanie pracy szkoły

15 stycznia 2019r.

25 czerwca 2019r.

c)

organizacja roku szkolnego

30 sierpnia 2018r.

30 sierpnia 2019r.

10.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych

a)

Klasy I-VIII i III Gimnazjum

------

21 czerwca 2019r.

b)

Oddziały przedszkolne

------

21 czerwca 2019r.

           

- Wykaz podręczników

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

 

Opłaty za obiady za  kwiecień 2019 do 5.04.2019

Wysokość opłaty za obiady  - na rachunek bankowy PKO BP

60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa.

Dzieci - 32,00 zł

Nauczyciele - 44,00 zł

ODPISY

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE DO GODZINY 8.00 – ODPIS OD DNIA NASTĘPNEGO

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE PO GODZINIE 8.00 ODPIS OD DRUGIEGO DNIA NIEOBECNOŚCI

BRAK WPŁATY DO 5.04.2019 R. SPOWODUJE WSTRZYMANIE WYDANIA OBIADU DZIECKU


Zgoda na dokonanie zwrotu opłaty za miesiąc

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.