Program „mPotęga”

Projekt „Rusz głową”- przygoda z matematyką w Szkole Podstawowej  nr 2 w Ełku

We wrześniu, październiku i listopadzie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku przeprowadzanych było wiele dodatkowych działań związanych z innowacyjnymi sposobami poznawania przez młodzież świata matematyki. Uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach związanych z Tabliczką Mnożenia. Jednak nie tylko uczniowie wykazali się zaangażowaniem. Do matematycznej zabawy zachęcili również swoje rodziny i mieszkańców miasta.

Działania realizowane były w ramach Programu „mPotęga”, którego organizatorem jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.  Uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach związanych z Tabliczką Mnożenia. Nie tylko uczniowie wykazali się zaangażowaniem. Do matematycznej zabawy zachęcili również swoje rodziny i mieszkańców miasta.

Celem organizatorów tego konkursu grantowego było: stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej; zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej; zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 209 z 880 nadesłanych wniosków, m.in. przedstawiony przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ełku.

Wrzesień:

Zorganizowano m.in. warsztaty dla rodziców: „Tabliczka mnożenia spełnia marzenia” Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami i technikami pomocnymi w nauce oraz różnymi sposobami tworzenia gier (m.in. planszowych) ułatwiających szybsze opanowanie np. tabliczki mnożenia. Celem warsztatów było wskazanie rodzicom sposobów wspierania dziecka w pokonywaniu trudności w nauce matematyki oraz opracowanie gier planszowych do zastosowania przez rodziców w domu. 

    Uczniowie klasy 6B i klasy 4B opracowali rymowanki matematyczne dotyczące tabliczki mnożenia. Z najciekawszych pomysłów powstała książeczka wydana w formie papierowej „Śpiewająca tabliczka mnożenia”.

            Podczas Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia, 30 września, uczniowie szkoły przeprowadzili sondę uliczną. Polegała ona na zadawaniu mieszkańcom miasta pytań o wyniki iloczynów i ilorazów. Celem było sprawdzenie, czy dorośli pamiętają tabliczkę mnożenia. Osoby, które odpowiedziały poprawnie na pytania, zostały nagrodzone naklejkami „Mistrz tabliczki mnożenia”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem przechodniów, zarówno tych młodszych, jak i starszych.

            Pod koniec września w Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w terenowej grze dydaktycznej. Aby nie zgubić własnej ścieżki, każda grupa dostała mapę z zaznaczoną trasą. Zadaniem uczestników było wypatrywać wskazówek, odszukiwać kopert i wykonywać zadania. Wśród nich znalazło się mnóstwo zadań dotyczących tabliczki mnożenia oraz niespodzianki. Wszyscy wspaniale się bawili, a przy okazji nabyli umiejętności stosowania i przestrzegania określonych reguł gry oraz utrwalili tabliczkę mnożenia. Odbyły się także warsztaty plastyczno - matematyczne, których wytworem była gra planszowa „Na skróty”, dzięki której uczniowie mieli okazję w łatwy i przyjemny sposób utrwalić i poćwiczyć tabliczkę mnożenia.

Październik

W październiku w ramach Programu „mPotęga” odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Sudoku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W konkursie wzięło udział 36 uczniów klas IV, V i VI z sześciu ełckich szkół podstawowych: SP 3, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9 i SP 2. Celem konkursu było m.in.: rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości, kształtowanie postaw kreatywnego spędzania wolnego czasu, pogłębianie wiary w swoje możliwości. Każdy uczeń otrzymał do wypełnienia trzy diagramy Sudoku w czasie 45 minut. Opiekunowie uczniów zostali zaangażowani do pracy w jury. W trakcie konkursu oraz w oczekiwaniu na wyniki zaproszono uczniów i jury na poczęstunek.

kategoria klas VI

  1. Oiliwer Jaworowski SP 5
  2. Barbara Kędzierska SP 7
  3. Gabriela Szczotko SP 4

 kategoria klas V

  1. Julia Wołyniec SP 2
  2. Jakub Dzieżanowski SP 4
  3. Emilia Chmielewska SP 5

 kategoria klas IV

  1. Damian Kanclerz SP 4
  2. Aleksandra Izbicka SP 4
  3. Marta Pach SP 2

Odbyły się Rozgrywki Matematyczne klas piątych i szóstych. Celem konkursów było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, kształcenie samodzielnego, twórczego myślenia oraz umiejętność współpracy w zespole. Odbyło się 5 konkursów: I konkurs – gra dydaktyczna  ,,Złam szyfr”. Każda z drużyn otrzymała zestaw kart pracy z wykorzystaniem Alfabetu Morsa. Zadaniem uczniów było odkodowanie polecenia i wykonanie zadania z praktycznym zastosowaniem matematyki. II konkurs – grupowe rozgrywki matematyczne ,,Zamknij obwód – domino”.  Zadaniem drużyn było rozwiązanie działań arytmetycznych i ułożenie domina.
III konkurs – kryptoarytmetyka ,,Ukryte napisy”. Zadaniem uczniów było odszyfrowanie ukrytych działań, w których cyfry zastąpiono literami. IV konkurs - ,,Znajdź najszybszy szlak”- gra dydaktyczna. Uczniowie musieli zapamiętać ciąg podanych obrazków  na płaszczyźnie oraz wskazać i wypisać ich położenie na danych miejscach. V konkurs – „Liczę szybko i mądrze”- konkurs polegającym na szybkim oszacowaniu wyniku oraz sprawdzeniu jego poprawności na kalkulatorze. Lider drużyny sprawdzał na kalkulatorze i zapisywał na tablicy ………..….. Wygrywała ta drużyna, która była najbliżej celu.

W kategorii klas VI:                       W kategorii klas V:

I miejsce – VI B                               I miejsce – V C

II miejsce – VI D                              II miejsce – V B

III miejsce- VI A                               III miejsce- V D

 

Listopad

            Następnym  przedsięwzięciem projektu  było wyjście uczniów „dwójki” do Zespołu Szkół  nr 6 w Ełku na warsztaty kulinarne Master Szef  „Kłótnie figur na talerzu”. Wzięło w nim udział 49 osób (20 uczniów klas IV, 20 uczniów szkoły gastronomicznej, 5 rodziców oraz 4 nauczycieli). Celem warsztatów było przypomnienie własności figur geometrycznych oraz rozwój kreatywnego myślenia. Uczestnicy zostali podzieleni  na 4 zespoły. Zadaniem każdej z drużyn było wylosowanie nazwy figury geometrycznej płaskiej wraz z odpowiednim przepisem, a następnie wykonaniu dania w kształcie określonej figury (elementy potrawy miały również kształt wylosowanej figury) oraz przeliczeniu proporcji poszczególnych składników.

I grupa wykonała „Kolorowe kanapki” – kształt kwadratu

II grupa – „Magiczne kanapki” w kształcie trójkąta

III grupa – „Pizza na medal” – kształt koła

IV grupa – „Apetyczne gofry” – kształt prostokąta

Powstała również książeczka „Śpiewający przewodnik po figurach”. Uczniowie wraz z nauczycielami  i rodzicami opracowali przewodnik, który będzie służył jako pomoc dydaktyczna do zdobywania wiedzy w zakresie geometrii. Ponadto przewodnik jest wzbogacony o fotografie zdjęć wykonanych podczas warsztatów.

 

Podczas realizacji wszystkich działań uczestnicy projektu pracowali z wielkim zaangażowaniem i stwierdzili, iż wszystkie zajęcia oraz konkursy były bardzo ciekawe i chętnie wzięliby ponownie w nich udział.

W grudniu nastąpiło podsumowanie wszystkich działań przeprowadzonych w ramach projektu. Działania zaplanowały oraz zrealizowały nauczycielki matematyki naszej szkoły:

Elżbieta Kłoczko, Aneta Kulesza, Anna Nalewajko, Edyta Zembrowska

Zobacz preztację podsumowującą projekt!

Dziękujemy dyrekcji za współpracę, pomoc i zaangażowanie podczas realizacji projektu.

 

Przygoda z matematyką w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku – projekt „Rusz głową”

We wrześniu, październiku i listopadzie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku przeprowadzanych było wiele dodatkowych działań związanych z innowacyjnymi sposobami poznawania przez młodzież świata matematyki. Były one realizowane w ramach Programu „mPotęga”, którego organizatorem jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
Celem organizatorów tego konkursu grantowego było: stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej; zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej; zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 209 z 880 nadesłanych wniosków, m.in. przedstawiony przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ełku.
We wrześniu zorganizowano m.in.: warsztaty dla rodziców: „Tabliczka mnożenia spełnia marzenia”; uczniowie klasy 6B i klasy 4B opracowali rymowanki matematyczne dotyczące tabliczki mnożenia, a z najciekawszych pomysłów powstała książeczka wydana w formie papierowej „Śpiewająca tabliczka mnożenia”. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie sony ulicznej, której celem było sprawdzenie, czy dorośli pamiętają tabliczkę mnożenia. Pod koniec września w Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w terenowej grze dydaktycznej w której wykorzystano zadania dotyczące tabliczki mnożenia. Odbyły się także warsztaty plastyczno - matematyczne, których wytworem była gra planszowa „Na skróty”.
W październiku przeprowadzono VIII Międzyszkolny Konkurs Sudoku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Odbyły się także Rozgrywki Matematyczne klas piątych i szóstych, w ramach których przeprowadzono 5 konkursów: gra dydaktyczna ,,Złam szyfr”, ,,Zamknij obwód – domino”, kryptoarytmetyka - ,,Ukryte napisy”, „Znajdź najszybszy szlak” oraz „Liczę szybko i dobrze”.
W listopadzie odbyło się wyjście uczniów „dwójki” do Zespołu Szkół nr 6 w Ełku na warsztaty kulinarne Master Szef „Kłótnie figur na talerzu”. Powstała również książeczka „Śpiewający przewodnik po figurach”.
W grudniu nastąpiło podsumowanie wszystkich działań przeprowadzonych w ramach Programu „mPotęga”.

 

Rusz Głową wywiad w Bayer FM

Anna Nalewajko, Aneta Kulesza i Elżbieta Kłoczko opowiadają o projekcie Rusz Głową w radiu Bayer FM

Graj z MatQR-em

Uczniowie klasy 5E wzięli udział w znanej im zabawie „podchody” pod tytułem „Graj z MatQR-em”. Uczestnicy zabawy zostali podzieleni na trzy grupy. Szukając uważnie obserwowali otoczenie, by nie przegapić żadnych znaków wskazujących drogę i pozostawionych wskazówek. Z ciekawością odczytywali kody i sprawnie wykonywali przygotowane zadania. Grupy po przejściu wyznaczonej trasy spotkały się przy ognisku, gdzie podzieliły się wrażeniami z zabawy oraz wspólnie zjadły upieczone kiełbaski. Było bardzo wesoło. Wszyscy wspaniale się bawili, a przy tym poznali innowacyjne metody nauczania matematyki.

QR kody w matematyce i praktyce

Dnia 19.10.2017 odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia i odczytywania kodów QR. Na tej części byli obecni rodzice i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczycił nas również Radny Miasta Ełku. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani tematem. Prowadząca nie tylko pokazała w jaki stworzyć kod oraz pobrać czytnik kodów QR, Zwróciła również uwagę w jaki sposób wybrać bezpieczne aplikacje dotyczące pracy z QR-kodami.
Dodatkowo też w dniu 30.10. 2017 r. podczas zajęć innowacji matematycznej uczniowie klasy 4 E  i 5B mieli okazję zapoznać się z pojęciem „kody QR”. Wykorzystując tablety uczestnicy warsztatów odczytywali oraz tworzyli kody QR, które zostały zastosowane do wcześniej wykonanych makiet.
Kolejne zajęcia poświęcone będą tworzeniu zdjęć i wizytówek w kodach QR.


Matematyka w architekturze.

Uczniowie klas 5B i klasy 4E podczas zajęć innowacji matematycznej stworzyli makiety QR-parku. Wykorzystali przy tym wcześniej wykonane  pomiary najważniejszych obiektów znajdujących się w parku. Podczas pracy nad makietami przygotowywali potrzebne materiały, przeliczali proporcje, tworzyli bryły i roślinność. Po wykonaniu prac na makietach umieszczano stworzone wcześniej QR – kody opisujące szczególne miejsca w parku. Wymagało to wiele pomysłowości i precyzji, gdyż wszystkie elementy zostały wykonane w skali 1:200. Uczniowie byli  naprawdę dumni z efektu swojej pracy, gdyż makiety wyszły bardzo ładne.
Wszystkie makiety zostały wystawione na korytarzu szkolny do obejrzenia dla uczniów i rodziców naszej szkoły.


Interaktywne puzzle.

Na podstawie zdjęć z wykonanych makiet oraz kodów QR zawierających zagadki matematyczne i ciekawe informacje dotyczące parku powstał kolaż – puzzle interaktywne. Po złożeniu układanki można będzie zobaczyć park oczami dziecka oraz odczytać kody QR zawierające wiele cennych informacji.

Przygoda z mPotęgą

Z wykonanych zdjęć powstaje film dokumentujący działania realizowane w trakcie projektu. Zostanie on zamieszczony na Facebooku szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły.
Dodatkowo na blogu poświęconemu temu projektowi zamieszczane są też krótkie informacje i zdjęcia,

 

„Odczytywanie, tworzenie i zapisywanie kodów QR” – warsztaty

Dnia 19.10.2017 odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia i odczytywania kodów QR. Na tej części byli obecni rodzice i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczycił nas również Radny Miasta Ełku. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani tematem. Prowadząca nie tylko pokazała w jaki stworzyć kod oraz pobrać czytnik kodów QR, Zwróciła również uwagę w jaki sposób wybrać bezpieczne aplikacje dotyczące pracy z QR-kodami.

Link do naszgo bloga:

https://projekt-mpotegi-sp2.blogspot.com

Formularz_sprawozdania_programu mPotega

PRO TEST

Na wstępie działań związanych z projektem uczniowie klas IVE i VB wypełnili test matematyczny w celu określenia późniejszego przyrostu wiedzy.


„Duże czy małe”

Uczniowie klas IVE i VB na zajęciach dodatkowych w dniu 19.09.2017r. uczestniczyli
w wycieczce do parku. Przedsięwzięcie to miało na celu dokonanie przez uczniów pomiaru terenu
z wykorzystaniem metrówki i sznurka. Mierzono długości poszczególnych alejek, rozmieszczenie
i liczbę ławeczek, położenie ważnych obiektów typu pomniki oraz pomniki przyrody. Wszystkie dane zostały zapisane w arkuszu z wykorzystaniem tabletów.


„Jestem architektem”

W dniu 25.09.2017r. odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców naszej szkoły z korzystania
z aplikacji Flooplaner.  Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem aplikacji, sposobem tworzenia obiektów typu dom, park, ogród, wstawianiem elementów wyposażenia i umeblowania oraz aranżacji ogrodu lub parku. W szkoleniu wzięły udział 72 osoby w tym Radny Miasta Ełku.


„Park w skali”

Po dokonaniu pomiarów parku uczniowie przeliczali i zamieniali jednostki. Na wstępie powstał szkic terenu wykonany w wersji papierowej. Następnie korzystając z aplikacji Floorplanner uczniowie wspólnie tworzyli plan terenu – parku. Każdy z nich miał okazję włożyć swój własny wkład do powstającego projektu poprzez umieszczanie np. ławeczek, drzew lub innych obiektów w odpowiednich miejscach, aranżację zieleni oraz przeliczanie wykonanych pomiarów.


„ Przygoda z mPotęgą”

Z wykonanych zdjęć powstaje film dokumentujący działania realizowane w trakcie projektu. Zostanie on zamieszczony na Facebooku szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły.

 

„Śpiewający przewodnik po figurach”

W listopadzie uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami opracowali przewodnik, który będzie służył jako pomoc dydaktyczna do zdobywania wiedzy
w zakresie geometrii. Ponadto przewodnik jest wzbogacony o fotografie wykonane przez uczniów, rodziców i nauczycieli na terenie Ełku i zdjęć wykonanych wcześniej.

„Master szef”- przeliczanie proporcji - „Kłótnia figur na talerzu”- warsztaty kulinarne

30.11.2016 roku w środę w Zespole Szkół nr 6 w Ełku odbyły się warsztaty kulinarne MASTER SZEF „Kłótnie figur na talerzu”. Wzięło w nich udział 49 osób (20 uczniów klas IV, 20 uczniów szkoły gastronomicznej, 5 rodziców
aż 4 nauczycieli). Celem warsztatów było przypomnienie własności figur geometrycznych oraz rozwój kreatywnego myślenia.

Zebrani zostali podzieleni na 4 zespoły. Zadaniem każdej z drużyn było wylosowanie nazwy figury geometrycznej płaskiej wraz z odpowiednim przepisem, a następnie wykonaniu dania w kształcie określonej figury (elementy potrawy miały również kształt wylosowanej figury) oraz przeliczeniu proporcji poszczególnych składników.

I grupa wykonała „Kolorowe kanapki” – kształt kwadratu

II grupa – „Magiczne kanapki” w kształcie trójkąta

III grupa – „Pizza na medal” – kształt koła

IV grupa – „Apetyczne gofry” – kształt prostokąta

Grupy pracowały z wielkim zaangażowaniem. Podczas wykonywania zadań nauczyciele zadawali pytania związane z figurami. Uczniowie, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania, otrzymywali słodkie upominki. Po upływie określonego czasu liderzy grup dokonali prezentacji powstałych dań, po czym nastąpiło wspólne konsumowanie powstałych smakołyków.

Uczniowie i ich rodzice wykazali się bardzo dobrą współpracą, prawidłową organizacją pracy oraz znajomością własności figur płaskich.

Uczestnicy warsztatów kulinarnych „Kłótnie figur na talerzu” stwierdzili,
iż zajęcia były bardzo ciekawe i chętnie wzięliby w nich udział ponownie.
 

Rusz głową

rusz glowa

Warsztaty dla rodziców: „Jak nauczyć swoje dziecko tabliczki mnożenia?”

Dnia 26.09.2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku odbyły się warsztaty dla rodziców pod hasłem „Tabliczka mnożenia spełnia marzenia”. Podczas spotkania rodzice poznali zasady, sposoby i technikami nauki tabliczki mnożenia. Celem warsztatów było wskazanie rodzicom sposobów wspierania dziecka w pokonywaniu trudności w nauce matematyki oraz opracowanie gier planszowych do zastosowania przez rodziców w domu. W miłej atmosferze spędziliśmy czas tworząc i bawiąc.

Sonda uliczna

30 września 2016r. w Międzynarodowym Dniu Tabliczki Mnożenia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku przeprowadzili sondę uliczną. Sonda ta polegała na zadawaniu mieszkańcom miasta pytań o wyniki iloczynów i ilorazów po to, aby sprawdzić czy dorośli pamiętają tabliczkę mnożenia. Osoby, które odpowiedziały poprawnie na pytania zostały nagrodzone naklejkami „Mistrz tabliczki mnożenia”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem przechodniów zarówno tych młodszych jak i starszych.

Rymowanki

W miesiącu wrześniu uczniowie klasy 6B i klasy 4B opracowali rymowanki matematyczne o tabliczce mnożenia. Z najciekawszych pomysłów powstała książeczka pt.: „Śpiewająca tabliczka mnożenia” oraz plakaty, które na pewno okażą się pomocne w nauce trudnych do zapamiętania iloczynów i ilorazów oraz będą zdobić mury naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia efektu pracy uczniów.

„Po schodach z tabliczką mnożenia”

Na podstopniach schodów w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku zostały namalowane przy pomocy szablonów i kolorowych farb olejnych działania przedstawiające tabliczkę mnożenia. W pracę zaangażowani byli zarówna nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.

„Zapamiętaj trasę tabliczki mnożenia” - terenowa gra dydaktyczna i gra planszowa - „Na skróty”.

30 września 2016 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku wzięli udział w terenowej grze dydaktycznej.

O godzinie 9.00 uczestnicy spotkali się gotowi do wyruszenia. Aby nie zgubić własnej ścieżki każda grupa dostała mapę z zaznaczoną trasą. Zadaniem uczestników było bacznie podążać, wypatrywać wskazówek, odszukiwać kopert i wykonywać zadania. Wśród nich znalazło się mnóstwo zadań dotyczących tabliczki mnożenia oraz niespodzianki.

Szukający z ciekawością odczytywali i sprawnie wykonywali przygotowane dla nich zadania. Było bardzo wesoło. Wszyscy wspaniale się bawili, a przy okazji nabyli umiejętności stosowania i przestrzegania określonych reguł gry oraz utrwalili tabliczkę mnożenia.

Odbyły się także warsztaty plastyczno - matematyczne, których wytworem była gra planszowa „Na skróty”, dzięki której uczniowie mieli okazję w łatwy i przyjemny sposób utrwalić i poćwiczyć tabliczkę mnożenia.

„SUDOKU”- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

Dnia 21 października 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku  VIII Międzyszkolny Konkurs Sudoku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Konkurs został przeprowadzony w ramach Programu „mPotęga” przy współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

W konkursie wzięło udział 36 uczniów klas IV, V i VI z sześciu ełckich szkół podstawowych: SP 3, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9 i SP 2. Organizatorami były nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, panie: Aneta Kulesza Anna Nalewajko, Edyta Zembrowska, Honorata Sadowska, Marta Zyskowska oraz Elżbieta Kłoczko – koordynator.

Celem konkursu była

- popularyzacja łamigłówek wśród młodzieży szkolnej,

- rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości,

- kształtowanie postaw kreatywnego spędzania wolnego czasu,

- pogłębianie wiary w swoje możliwości,

- przewidywanie i dostrzeganie związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

 Sponsorami konkursu byli:

 -mBank poprzez program „mPotęga”

 - prezydent miasta Ełku - Tomasz Andrukiewicz oraz Urząd Miasta Ełku,

 - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

 - pan Tomasz Kłoczko – Radny Miasta Ełku.

Każdy uczeń otrzymał do wypełnienia trzy diagramy sudoku w czasie 45 minut. Pod uwagę była brana poprawność oraz czas wypełnianych diagramów. Opiekunowie uczniów zostali zaangażowani do pracy w jury. W trakcie konkursu oraz w oczekiwaniu na wyniki zaproszono uczniów i jury na poczęstunek.

Dnia 7 października 2016 r. zostały przeprowadzone rozgrywki rodzinne „Sudoku na wolnym powietrzu”. Ze względu na niekorzystną pogodę przeprowadzono je w sali lekcyjnej. Na stolikach dziecko z rodzicem lub opiekunem rozwiązywało dwa diagramy sudoku. Dzięki tym rozgrywkom uczniowie mieli możliwość poćwiczenia przed konkursem.

„Złam szyfr”- gra dydaktyczna

Dnia 17 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku odbyły się Rozgrywki Matematyczne klas piątych i szóstych. Celem konkursów było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, kształcenie samodzielnego, twórczego myślenia oraz umiejętność współpracy w zespole.

Odbyło się 5 konkursów:                                                                                                                                                      

I konkurs – gra dydaktyczna ,,Złam szyfr”. Każda z drużyn otrzymała zestaw kart pracy z wykorzystaniem Alfabetu Morsa. Zadaniem uczniów było odkodowanie polecenia i wykonanie zadania z praktycznym zastosowaniem matematyki.                                                                                                                                                            Liczba uczestników konkursu – 32 osoby.

„Zamknij obwód”- grupowe rozgrywki matematyczne

II konkurs – grupowe rozgrywki matematyczne ,,Zamknij obwód – domino”. Zadaniem drużyn było rozwiązanie działań arytmetycznych i ułożenie domina.                                                                         Liczba uczestników konkursu – 32 osoby.

„Ukryte napisy”- kryptoarytmetyka

III konkurs – kryptoarytmetyka ,,Ukryte napisy”. Zadaniem uczniów było odszyfrowanie ukrytych działań, w których cyfry zastąpiono literami.                                                                                                 Liczba uczestników konkursu – 32 osoby.

„Znajdź najszybszy szlak”- gra dydaktyczna

IV konkurs - ,,Znajdź najszybszy szlak”- gra dydaktyczna. Uczniowie musieli zapamiętać ciąg podanych obrazków na płaszczyźnie oraz wskazać i wypisać ich położenie na danych miejscach.

Liczba uczestników- 32 osoby.

„Liczę szybko i dobrze”- konkurs

V konkurs- „Liczę szybko i dobrze”- konkurs polegającym na szybkim oszacowaniu wyniku oraz sprawdzeniu jego poprawności na kalkulatorze. Lider drużyny sprawdza na kalkulatorze i zapisuje na tablicy. Wygrywa ta drużyna, która była najbliżej celu.

Liczba uczestników- 32 osoby.

Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie z wielkim zaangażowanie i ambicją podeszli do zadań. Z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie wyników.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.