Projekt „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT DLA DZIECI Z EŁKU I ALYTUSA”

interreg Lietuva Polska PL v2 RGB

Gościmy dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionego Alytusa podczas wizyty studyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

W dniach 25-26 października 2018 r. odbywa się wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku dla polskich i litewskich dzieci (15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Ełku, 15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Alytusa) w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
15 uczniów z Litwy będzie przebywało u rodzin uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Noclegi przygotowane w domach rodzinnych uczniów umożliwią gościom poznanie kultury i zwyczajów naszego regionu oraz same w sobie będą wspaniałą formą warsztatów językowych.
W ramach wizyty studyjnej zaplanowano zajęcia w pracowniach językowych , które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
Ponadto szkoła przygotowała dla uczestników szereg ciekawych zajęć m.in. z robotyki, zajęć tanecznych, sportowych – na ściance wspinaczkowej, zajęć z zakresu programowania.
Nauka języków obcych i udział w zajęciach otwiera nowe możliwości dla uczestników projektu i ich otoczenia. Dzięki nauce, tworzeniu, podróżowaniu, poznawaniu nowych przyjaciół i spędzaniu wolnego czasu w innym, lepszym otoczeniu, otworzą się nowe możliwości dla dzieci z obu transgranicznych miast. Wspólna zabawa będzie najlepszą metodą integracji młodzieży z dwóch partnerskich szkół.
Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:
dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł
wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł

W dniach 23-24 maja br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

http://www.elk.pl/strona/574/wspolne-szkolenie-nauczycieli-oraz-pracownikow-socjalnych-w-szkole-podstawowej-nr-2-w-elku

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT DLA DZIECI Z EŁKU I ALYTUSA”

1 marca br. rozpoczęła się realizacja projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Liderem projektu jest Miasto Ełk natomiast partnerem jest Centrum Usług Socjalnych w Alytusie. Całkowita wartość projektu to 208 055,61 zł.

Uczestnicy grupy docelowej projektu będą nabywać umiejętności poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła, udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, dzieci wezmą udział w obozie letnim, podczas którego rozwiną kompetencje kluczowe i społeczne. Nauka języków obcych i rękodzieła otworzy nowe możliwości dla uczestników projektu i ich otoczenia. Dzięki nauce, tworzeniu, podróżowaniu, poznawaniu nowych przyjaciół i spędzaniu wolnego czasu w innym, lepszym otoczeniu, otworzą się nowe możliwości dla dzieci z obu transgranicznych miast - będą one kreatywne, odpowiedzialne, cenione za naukę, integrację.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od marca 2018 r. do lutego 2019 r.)

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
• wyposażenie dwóch pracowni języka angielskiego w SP nr 2 w Ełku;
• organizacja treningu (szkoleń) dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich: 20 uczestników z Polski, 20 uczestników z Litwy;
• zajęcia językowe w SP nr 2 w Ełku: 60 uczniów oraz 3 nauczycieli – łącznie 100 godz.;
• obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem: 60 uczestników – 30 uczniów SP nr 2 w Ełku i 3 opiekunów oraz 30 dzieci i 3 opiekunów z Litwy;
• wizyta studyjna dla dzieci litewskich w SP nr 2 w Ełku;
• udział dzieci z Ełku w festiwalu na Litwie;
• wizyta studyjna młodych ełczan na Litwie;

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:
• dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł
• wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.