Rekrutacja - oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Terminy składania:

- Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku 19.02.2018 r. – 23.02.2018 r.

- Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

I etapie postępowania rekrutacyjnego 26.02.2018 r. – 16.03.2018 r.

II etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) 23.04.2018 r. – 04.05.2018 r.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.