Rekrutacja - klasy pierwsze 2019/2020

Klasy pierwsze

Terminy składania:

1) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 11.02.2019 r – 08.04.2019 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

2) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 27.05.2019 r. – 07.06.2019 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

3) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły w postępowaniu uzupełniającym 19.08.2019 r. – 20.08.2019 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

 

Składając dokumenty warto zapoznać się z podstawami prawnymi naboru określonymi w prawie lokalnym:

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.