Świetlica szkolna - Wychowawcy

wychowawcy  dokumenty zajęcia counas

Nauczyciele – wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej

 

 Witold Rogowski
mgr edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

 

 Anna Pillar- Lisowska
magister teologii

 

Anna Filipkowska 
mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wczesnego nauczania języka angielskiego


Renata Homolka
mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.