Wywiadówki

Szanowni Rodzice,
Zapraszamy Państwa na wywiadówki w dniach 17-18 XII 2018r..
W czasie spotkań wychowawcy przedstawią Państwu propozycje ocen śródrocznych z poszczególnych edukacji i z zachowania.
W związku z tym prosimy, aby na spotkaniach obecni byli wszyscy rodzice/prawni opiekunowie naszych uczniów.
Liczymy na Państwa obecność i poważne potraktowanie sprawy.

Dyrekcja szkoły

17 grudnia 2018r. godzina 16.00

Klasa

Wychowawca

Sala

4d

Honorata Sadowska

24G

8d

Marta Gulbierz

25G

18 grudnia 2018r. godzina 16.00

Klasa

Wychowawca

Sala

4a

Edyta Zembrowska

8G

4b

Małgorzata Urbanowicz

38G

4c

Joanna Sobotkiewicz

30G

4e

Małgorzata Klimko

12G

4f

Anna Koc

24G

5a

Wiesława Koniecka

16

5b

Lidia Mieczkowska

15

5c

Marzena Czajkowska

11G

5d

Elżbieta Kłoczko

21

5e

Elżbieta Adeszko

17

5f

Anna Śniosek

6

6a

Justyna Kozicka

19

6b

Katarzyna Zawistowska

27

6c

Ewa Kukuć

23

6d

Jolanta Chrzanowska

29G

6e

Helena Cieśluk

22

7a

Beata Marchel

18

7b

Paweł Żabiński

25G

7c

Bogumiłą Żochowska

20

7d

Edyta Ezeama

25

8a

Anna Milewska

14

8b

Janusz Lisowski

30

8c

Aneta Kulesza

10

3A Gim.

Julita Malewska

36G

3B Gim.

Ewa Bućko

7G

3C Gim.

Mariola Kondracka

6G

3D Gim.

Andrzej Kuczyński

34G

3E Gim.

Elżbieta Januszewicz

39

3F Gim. Piotr Penkiewicz 1G

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstw od 16.00do 17.00 będą pełnili dyżur w pokojach nauczycielskich.

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.