„uDOSTĘPniacze”

W maju 2019 roku uczniowie obecnej klasy 5d wraz z wychowawczynią przystąpili do konkursu „uDOSTĘPniacze” w ramach projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem konkursu było uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. Ważne było również zwrócenie uwagi, że Fundusze Europejskie wspierają niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością szczególnie w Programie Dostępność Plus.
Szkoła biorąca udział w Konkursie zgłaszała zespół uczniów wraz z opiekunem, a zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca mogła mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową, a nagrodą za udział w konkursie są warsztaty z dostępności dla uczniów danej szkoły.

Dzięki uczniom 5d w czwartek 14 listopada 2019 odbyły się specjalne warsztaty dla uczniów sześciu klas naszej szkoły „Wszyscy jesteśmy uDOSTĘPniaczami”. Poprowadził je specjalny zespół trenerów, który jeszcze bardziej przybliżył uczniom pojęcie dostępności i problem barier napotykanych przez osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej percepcji. Podczas ostatniej tury warsztatów - dla klasy 5d - dyrektor naszej szkoły Pani Dorota Szczawińska wręczyła uczennicom, które przygotowały prace konkursowe, dyplomy i drobne upominki przysłane przez organizatorów konkursu.

Brawo uczniowie klasy 5d!

Opiekun – Honorata K. Sadowska

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.